Samskabelsens systemiske mikroniveau: Multimodalitet & kapabiliteter som borger og brugerinddragende strategi

Projektdetaljer

Beskrivelse

I projektet spørges der til, hvordan der kan etableres ligeværdige deltagerforudsætninger i processer, der vedrører borgerens liv og livsbetingelser. Der opereres med en hypotese om at multimodal kommunikation, samskabelse og kapabiliteter (Nussbaum, 2011) tilsammen udgør en optik på, samt en platform for praksisudvikling, der har potentiale i forhold til at skabe lige muligheder for deltagelse og dermed fremme borgeres medbestemmelse i eget liv.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/2131/12/21

Samarbejdspartnere

Emneord

  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • Samskabelse, multimodalitet, funktionsnedsættelse, kapabiliteter, medbestemmelse