Projektdetaljer

Beskrivelse

Nærværende forsknings-og udviklingsprojekt undersøger, hvordan samarbejdet mellem pædagoger, kunstnere og 0-6 årige børn udfoldes i pædagogiske forløb med kunst og æstetik i fokus. Den didaktiske rammesætning og mål i det nationale børnekulturprojekt LegeKunst er skabelonen og opdraget for daginstitutionens ledelse, ansatte og kunstnere og kulturformidlere (Kulturprinsen (u. å.) (c)).
I LegeKunst (i VIA administreret af Forskningscenter for pædagogik og dannelse) er der formuleret mål om, at projekterne skal ske i samskabelse mellem institutioner og kunstnere. Vi har som forskere i VIAs forskningsprogram Social Innovation en særlig forskningsinteresse for netop samskabelse, og er, i LegeKunstprojektets nationale forskningsgruppe, primær bidragyder i undersøgelser af samskabelse forstået som hhv. et styringsgreb, et ledelsesgreb og en demokratiserende måde at praktisere tværgående samarbejde på i pædagogisk og lokal kontekst i daginstitutioner. Nærværende projekt bidrager således til at besvare forskningsspørgsmålet tilhørende del 2 i VIAs forskning i LegeKunst med forskningsspørgsmålet: ”Hvordan udspilles intentionerne om samskabelse, når pædagoger, kunstnere og personale fra kulturinstitutioner i fællesskab vil inspirere til eksperimenter med kunst?” Ligeledes bygger nærværende projekt på viden, erfaringer og teorianvendelse fra forskergruppens tidligere forsknings-og udviklingsprojekt i LegeKunst (Nørgaard & Adamsen, 2020) og (Larsen & Sander, 2019). I projekt Samskabte eksperimenter med kunst og æstetik i selvejende daginstitutioner, har vi særligt fokus på, hvilke betydninger det kan have for børns deltagelsesmuligheder, når pædagoger og kunstner har intentioner om at samskabe pædagogiske forløb.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato30/06/2101/03/22

Samarbejdspartnere

  • Kulturprinsen, udviklingscenter for børne- og ungdomskultur
  • Aarhus Universitet (leder)

Emneord

  • Børn og unge
  • Æstetik, design og medier