Samspil mellem profession og uddannelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har undersøgt de mange interessante elementer, man finder i mellemrummene mellem uddannelse og profession. de enkelte delprojekter indkredser begreber som viden, erfaring, refleksion, læring og rum og søger at belyse, hvilken betydning disse begreber får, når de sættes i spil med discipliner som dataindsamling, databearbejdning, feltarbejde og teaching lab.
Hvilke diskurser hersker i professionsuddannelserne i rummet mellem uddannelse og profession?
Og er der rum for fordybelse og refleksion?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato04/08/0804/01/10