Samspillet mellem teori og praksis i dansk læreruddannelse - med særlig vægt på naturfagene

  • Stougaard, Birgitte (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

En række tidligere studier af teori-praksis har især fokuseret på de lærerstuderendes valg og refleksioner. Dette Ph D projekt tegner et dobbeltportræt af de øvrige, centrale aktører ved at stille spørgsmålet: Hvilken faglighed og identitet kendetegner hhv. praktiklærere og undervisere i læreruddannelsens naturfag? Hvordan fortolker de to grupper uddannelsens sigte på professionsorientering eller det professionsrettede virke som folkeskolelærer ? På hvilken måde indgår teorier om læring, undervisning og kommunikation i naturfagene i læreruddannelsens naturfag? Går vigtige aspekter tabt eller bliver de ’lost in translation’ i dialogen mellem de involverede parter? Kan vi udvikle et mere kvalificeret samspil mellem teori og praksis i læreruddannelsen - og samtidig leve op til både samfundets, de lærerstuderende, uddannelsens undervisere og praktiklærernes krav og forventninger?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1029/01/15