Samtaler for gravide og barslende kvinder i tilknytning til Regionshospitalet i Randers

Projektdetaljer

Beskrivelse

Samtaler for gravide og barslende kvinder i tilknytning til Regionshospitalet i Randers - en undersøgelse af præstens funktion blandt svangre og jordemødre i sundhedsvæsenets tilbud om svangreomsorg

Formålet med denne pilot undersøgelse er således 2 ting: For det første at belyse om, og i så fald hvordan, et tilbud om samtale med en præst som et supplement til sundhedsvæsenets etablerede svangreomsorg kan have betydning for kvinder i forbindelse moderskabstransition og for de sundhedsprofessionelle i deres varetagelse af svangreomsorgen i relation til kvinderne, men i lige så høj grad hvordan præsten og samtalen præges af at finde sted indenfor svangreomsorgen. Som en følge heraf udspringer det sekundære formål, nemlig at undersøge hvilke tanker jordemødrene på fødestedet gør sig om eksistentielle temaer i forbindelse med deres professionsudøvelse ved graviditet, fødsel og barsel.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/1701/06/18