Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette års Sci-Vi konference fokuserer på visualisering og animation i videnskabsformidling, i år under overskriften “SYMBIOSIS-Imagination and visualization as interdisciplinary field of exploration”. Sci-Vi er et initiativ på The Animation Workshop/VIA UC, som har til formål at udforske og udfolde visuel videnskabsformidling som et felt. Sci-Vi-konferencen faciliterer i denne sammenhæng videnudveksling og netværk mellem forskere indenfor forskellige felter og visuelle storytellers. Her arbejder vi med visuel videnskabsformidling som disciplin.

Dette års Sci-Vi-konference fokuserer på visualisering af videnskab som interdisciplinært felt. For at være modstandsdygtige som mennesker skal vi være i stand til at forestille os nye meningsfulde fremtider, både for at kunne følge med i livets udvikling og selv være i stand til at påvirke denne udvikling. Dette gælder ikke mindst forskere, som bevæger sig ind på ukendt land for at undersøge det vi endnu ikke ved, men måske akkurat aner. Gennem historien har forskere arbejdet tæt sammen med visuelle storytellers og kunstnere, både for at styrke deres egen forestillingsevne og fantasi og for at forbedre deres kommunikation og formidling af deres resultater og teser til offentligheden og investorer. På dette års Sci-Vi konference vil vi fortsætte denne tradition for brobygning mellem forskere og visuelle storytellers, når vi deler erfaringer om disse tværfaglige samarbejder. Fremtiden skaber vi sammen, i symbiose, og for at kunne være modstandsdygtige som mennesker, se potentiale, være visionære, og overkomme forandringer må vi bygge bro imellem forskellige vidensfelter og dele vores verdensbilleder.

Sci-Vi konferencen er støttet af Vision Denmark og Uddannelses-og Forskningsministeriet

Lægmandssprog

Dette års konference inden for Science Visualization fokuserer på videnskab og animation i videnskabsformidling.

Sci-Vi (Science Visualization) er et initiativ på The Animation Workshop/VIA UC, som har til formål at udforske og udfolde visuel videnskabsformidling som et felt.

Nøgleresultater

Sci Vi konferencen 2022 forløb planmæssigt. Årets tema var “SYMBIOSIS - Imagination and visualization as interdisciplinary field of exploration”.

Som de øvrige år var vores ambition at facilitere brobygning mellem visuelle talentmiljøer og forskellige forskningsmiljøer, og vores invitationer er derfor gået til begge lejre, ligesom vores speakere repræsenterer både forskere som har arbejdet med visuel formidling samt visuelle storytellers og producere. Vi havde en bred deltagerskare som spændte over museumsformidlere og -kuratorer, lektorer, professorer og ph.d studerende fra forskellige universitetsmiljøer og professionshøjskoler, animatorer, illustratorer, producere og visuel kommunikationseksperter.

Imens konferencen er særligt målrettet visuelle virksomheder og forsknings institutioner, har vi i Sci-Vi afdelingen også fokus på Ph.D studerende, MA studerende og studerende fra visuelle talentmiljøer. Formålet med dette fokus er at påvirke de studerende tidligt i forhold til at få øjnene op for visuel forskningsformidling som felt.
Som noget nyt i år faciliterede vi derfor dagen før konferencen en workshop for studerende.
Studerende fra Information Design M.A. & Communication Design B.A. at Muthesius University arbejdede sammen med studerende fra Graphic Storytelling/The Animation Workshop om ideudvikling til formidling af forskning fra eliteforsker Peter Teglberg Madsen og Pernille Helene Tønnesens felt, Institut for Biologi, Aarhus Universitet, om kaskelothvaler og deres betydning for vores økosystem.
Disse ideer videreudvikles i 2023 i samarbejde med virksomheder tilknyttet Sci-Vi.
Årets samarbejde med NOVA University i Lissabon, som løber kort tid efter Sci-Vi konferencen havde også fokus på de studerende, hvor 3 danske virksomheder, TAW og AAU afholdt workshop for Science Communication MA studerende, igen for på et tidligt tidspunkt at inspirere til i højere grad at etablere samarbejder mellem den visuelle branche og forskningsmiljøer.
Kort titelSci Vi conference 2022
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato30/11/2230/11/22

Emneord

  • Medier, kommunikation og sprog
  • science visualization