Selvfølgelighedsfortællinger i forskningsfeltet "Den flekulturelle skole"?

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger forskningsfeltet den flerkulturelle skole for eventuelle dominerende og gentagne selvfølgelighedsfortælling i en tidsperiode på 30 år, samt hvad der kan ligge til grund for disse eventuelle selvfølgelighedsfortællinger.
Dette som baggrund for en diskussion af de eventuelle selvfølgelighedsfortællingers betydning for forskningsfeltets resultater herunder metodiske overvejelser ift. konstruktionen af det givne felt

Nøgleresultater

Med afsæt i en videnskabssociologisk undersøgelse er projektets ambition at kunne skabe et udblik som baggrund for metodiske overvejelser inden for feltet den flerkulturelle skole og derved bidrage med en kvalificering af og metarefleksion ift. forskningen inden for det givne felt.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/1931/12/19

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • videnskabssociologi
  • flerkulturel skole
  • selvfølgelighedsfortælling
  • minoritet
  • majoritet
  • sympati