Projektdetaljer

Beskrivelse

At ændre patient tilgange for sundhedsprofessionelle i primær
sundhedssektor, når de får mulighed for at se og reflektere over
egen pleje og behandling af patienter set fra patientens perspektiv.
Derved skabes ny viden om : • Videokamerabrillers anvendelse som
dataindsamlingsmetode • Øget empowerment hos patienten
gennem ændring af ergoterapeuters, fysioterapeuters og
sygeplejerskers patienttilgang • Kvalitetsudvikling i terapi og pleje
Målet er således at give patient en medindflydelse til at mestre eget
liv, ligesom det tilstræbes at styrke samarbejdet mellem
sygeplejerskers og terapeuters arbejde hos den konkrete patient .
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/1401/03/15

Emneord

  • undersøgelsesmetodik
  • videokamerabrille
  • video observation
  • patienter
  • e-læring

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.