SFO pædagogik i en reformtid

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet handler om skolereformen og den store ændring af pædagogers arbejde og de pædagogiske kerneopgaver, som reformen afstedkommer.

  Skolereformen lægger op til at fremme læring ved at ændre på måden at strukturere tid og rum på for bl.a. lærere, pædagoger og børn. Med afsæt i et særligt fokus på pædagogers kerneopgaver i skolen er det disse forsøg på at fremme læring gennem nye tid-rum struktureringer, som projektet fokuserer på.

  Projektet undersøger blandt andet:

  * Hvordan hhv. pædagoger og SFO-ledere samt skoleledere på to udvalgte skoler forestiller sig og ’gør’ koblinger mellem tid, rum og læring i relation til de pædagogiske kerneopgaver?

  * Hvilke forestillinger om de pædagogiske kerneopgaver præger pædagogers arbejde i hhv. skolens undervisningsdel og i den selvstændige SFO-del - og på tværs?

  * Hvorledes reaktualiseres markante diskurser omkring leg og læring, fritid og skole i relation til SFO-pædagogers rolle i en kommende folkeskole?

  * Hvordan forestiller pædagoger, SFO-ledere og skoleledere sig, at den pædagogiske faglighed skal bidrage til en længere, mere varieret og mere sammenhængende skoledag?

  * Og hvilke mulighedsbetingelser stilles de professionelle i udsigt for udførelsen af de pædagogiske kerneopgaver?
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/03/1301/02/16

  Emneord

  • SFO