Projektdetaljer

Beskrivelse

Fællesskabers mulige betydning for faglig udvikling, trivsel og læring i udskolingen. Fokus på fagene: dansk, matematik og teknologi-forståelse.

Lægmandssprog

Hvilke tegn ser vi på at de fællesskaber som eleverne indgår i, i den faglige undervisning og i skolen i det hele taget, bidrager til trivsel og faglig udvikling i udskolingen- og hvordan kan skolerne bidrage til at give alle elever muligheder for at være del af fællesskaber?

Nøgleresultater

1) tilvejebringe ny viden og udarbejde handleanvisninger (litteraturreview og kvalitativ undersøgelse med interview og observationer)
2) Udvikle didaktiske modeller og materialer (et aktionsforskningsinspireret internventionsprojekt)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/2230/09/23