Projektdetaljer

Beskrivelse

Antologien ’Simulation som undervisningsmetode’ handler om brugen af simulationsbaserede metoder i undervisningen. Formålet med antologien er at samle viden og erfaringer om simulationsbaseret undervisning på tværs af videregående uddannelser. Brugen af simulation i undervisning er ikke ny, men brugen af simulationsbaserede undervisningsmetoder er øget, og der er et stigende fokus på simulation på videregående uddannelser - ikke blot på sundhedsfaglige uddannelser, hvor man traditionelt har brugt simulationsbaseret undervisning, men også på tekniske, pædagogiske samt social- og samfundsfaglige uddannelser.
Simulationsbaseret undervisning kan antage meget forskellige former lige fra klassisk færdighedstræning i skillslabs til skyggeteater og rollespil. Det kan udspille sig i vidt forskellige kontekster som fx legelaboratorier og færdighedslaboratorier og det kan indebære brug af høj-teknologiske og high-fidelity redskaber så som mannequiner, virtual reality, eller professionelle skuespillere (Rooney et al., 2015). Simulation dækker således en bred vifte af undervisningsformer, som kræver hver sin didaktik og tilrettelæggelse.
Simulationsbaseret undervisning giver en sikker øvebane for både den studerende og patienten/borgeren og løser samtidigt udfordringer med manglende praktikpladser, bl.a. for sygeplejerskeuddannelsen (Alt-Gehrman, 2019; Harder, 2015; Hayden et al., 2014; Roberts et al., 2019; Rooney et al., 2015). Men simulation som undervisningsmetode står ikke uanfægtet hen. Forskning peger på, at simulation ikke i samme grad som praktik bidrager til formationen af de studerendes professionelle identitet. De studerende tager simulationsundervisning mindre seriøst, øver ikke de kliniske færdigheder med samme omhu samt indtager og træner i mindre grad den professionelle rolle (Alt-Gehrman, 2019; Christensen et al., 2017).
For at simulationsbaseret undervisning giver det rette læringsudbytte – også på langt sigt – kræver det, at vi får mere viden om simulation som undervisningsmetode og viden om simulationsdidaktik. Dette er formålet med denne antologi.

Antologien vil derfor:
- Give et konstruktivt, kritisk blik på simulationsbaseret undervisning.
- Udfordre den udbredte antagelse, at simulationsbaseret undervisning er svaret
på de udfordringer, der er i uddannelsessystemet i dag, med mistrivsel,
praksischock og frafald blandt de studerende.
- Åbent afsøge, hvornår og under hvilke omstændigheder simulation med fordel
kan anvendes.
- Give bud på, hvorledes simulationsbaseret undervisning kan bidrage i
uddannelserne som en øvebane.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/2030/06/22

Samarbejdspartnere

  • Dansk Talentakademi, Holstebro (Projektpartner)
  • Aarhus Universitet (Projektpartner)
  • VIA University College (leder)

Emneord

  • professionsuddannelser
  • simulation
  • undervisning
  • didaktik
  • fidelitet
  • rollespil

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.