Simulationlaboratorium på modul 7 i sygeplejerskeuddannelsen

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    I eksperimentet fokuserede vi på at afprøve undervisningsformer, der sigter mod at stimulere de studerende til målrette træning af og refleksion over praktiske færdigheder og valg der relaterer sig til problemstillinger i deres fremtidige profession. Undervisningsformen i eksperimentet bestod af en professionsrettet øvelse i form af et simulationslaboratorium med fokus på interaktion, kommunikation og pædagogi. Simulationslaboratoriet bestod af 2 delelementer: en interaktion mellem en given studernede og en skuespiller, der agerede paatient og dels klyungundervisningen med refleksioner over interaktionen.
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato01/09/1201/02/13