Projektdetaljer

Beskrivelse

Skabertrang 2 (2022) er en videreudvikling af modelforsøget Skabertrang (2021). Modelforsøget er baseret på en række af de indsigter, der er beskrevet i indsats- evalueringen af Skabertrang (Boysen, 2021). I modelforsøget arbejdes derfor med en række nuanceringer og videreudviklinger af de antagelser, ideer og organiserin- ger som den første udgave af Skabertang var baseret på.

Overordnet set er formålet med modelforsøget Skabertrang 2, at udvikle nye kompetencer og formater til fremtidens kulturskoler, kunstformidlere og uddan- nelsesinstitutioner med afsæt i et tæt samarbejde mellem lokale og landsdæk- kende kultur- og uddannelsesinstitutioner. Modelforsøget sigter således mod at udvikle en bredere kunstpædagogisk faglighed, der gør det muligt at arbejde i en stadig vekselvirkning mellem formelle og uformelle læringsmiljøer. Fokus er rettet mod udvikling af fællesskaber gennem en kunstnerisk og faglig praksis præget af medskabelse og sømløst tværæstetisk og tværfagligt samarbejde.

Følgende institutioner deltager i Skabertrang 2:
- Roskilde Kulturskole
- Roskilde Musiske Skole
- Fritidsklubberne i Roskilde
- Rytmisk Musikkonservatorium (RMC)
- Professionshøjskolen Absalon
- Egnsteatret Aaben Dans

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/2201/01/23

Samarbejdspartnere

  • Rytmisk Musikkonservatorium
  • Roskilde Kulturskole (Projektpartner)
  • Aaben dans
  • Professionshøjskolen Absalon
  • Klub Roskilde Øst
  • Klub Roskilde Syd
  • Klub Roskilde Nord
  • Roskilde Musiske Skole (leder)