Skandinaviske Metoder for Innovativ Læring (Europa) (SMIL(E))

Projektdetaljer

Beskrivelse

Genusperspektivet bliver et delelement i SMIL(E), der som udgangspunkt har et væsentligt andet fokus end projektets andre delelementer. Hvor det overordnede projekt søger at udvikle metoder, materialer og læringsmiljøer, eller ’best practice’, søger genusperspektivet at undersøge hvordan køn konstrueres i lyset af naturfagene og med hvilke konsekvenser dette sker. Sigtet er således ikke normativt, og i forlængelse heraf søger kønsundersøgelserne ikke at udvikle best practice eller at fremkomme med anbefalinger. Hvad skal genusperspektivet i så fald bruges til? Afdækningen eller undersøgelsen af kønskonstruktioner, kønsnormativiteter og konsekvenser kan være en invitation til at tænke langs andre akser, både som institution, som underviser og som elev, end de gennemsnitlige. Der ligger således et kundskabstilbud af en forventet anden karakter end det typiske, når det handler om elevernes køn og naturfag, hvor antagelserne sædvanligvis er, at drengene klarer sig dårligere end pigerne og at den generelle interesse for naturfag er mere ’naturlig’ i drengegruppen. Designet skal således skrive sig op i mod en afdækning af de implicitte naturaliseringer og evt. en indkredsning af hvordan man mere bredt som (natur)fag og aktivitet henvender sig til endnu flere elever end er tilfældet nu.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/1101/06/13

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.