Skolegang og fritidsliv for børn og unge bosat udenfor eget hjem

Projektdetaljer

Beskrivelse

Børn, der er bosat uden for eget hjem, befinder sig i en særlig livssituation, der kan give anledning til vanskeligheder i deres skolegang og fritidsliv. De forbinder ofte skole og fritidsliv med problemer, nederlag og konflikter. Nogle forlader skolen med den erfaring, at de ikke kan indgå i skolemæssige læringsdagsordener.

Forskningsprojektet undersøger, hvordan professionelle støtter børn og unge, der bor uden for eget hjem, i at deltage i læringsfællesskaber med andre børn, hvad enten det handler om den almene skole, specialklasse, specialskole, fritidsaktiviteter eller i børnenes frie tid.

Det overordnede formål er at søge viden om, hvordan professionelle i special- og socialpædagogiske foranstaltninger samarbejder om at bane vejen for, at disse børn kan inkluderes i skole- og fritidssammenhænge.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/09/1301/04/15

Emneord

  • inklusion
  • anbringelse uden for hjemmet