Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette projekt finder inspiration i community center-tankegangen. Med udgangspunkt i "skolen som kraftcenter" har projektet til formål at styrke en helhedsorienteret indsats i relation til børnefamilier i socialt udsatte positioner.

Projektet trækker metodisk på design-based research og er optaget af at forbedre praksis gennem en designproces med fokus på at designe, forfine og teste en praksisnær løsning. Helt konkret vil projektet etablere et samarbejde mellem børn, forældre/bedsteforældre, fagprofessionelle, private erhvervsdrivende og frivillige, hvor igennem behov og løsninger for børnefamilier i et konkret lokalsamfund vil blive tilvejebragt. Dette med henblik på en senere afprøvning af løsningerne og evt. implementering.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1730/06/17

Emneord

  • Skoler, fag og institutioner
  • Børn og unge
  • fokeskolen
  • eksterne aktører
  • samarbejde med praksis