Skolereformen - nye målstyrede standarder for læring og ledelse

 • Brøgger, Katja (Projektdeltager)
 • Staunæs, Dorthe (Projektleder)
 • Steiner-Khamsi, Gita (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I disse år transformeres arkitekturen for det danske uddannelsessystem. Dette sker blandt andet gennem en omfattende internationalt inspireret uddannelsesstandardisering. Den netop igangsatte skolereform er seneste eksempel på udviklingen, der går i retning af styring på output snarere end på input, på læring snarere end på undervisning.
  Forskningsprojektet "Skolereformen – nye målstyrede standarder for læring og ledelse" er et kvalitativt, longitudinelt forskningsprojekt om de performative effekter af den danske skolereform fra 2014. Projektets formål er gennem en årerække på 5 år at dokumentere, beskrive og analysere de performative effekter, dvs. de intenderede og ikke-intenderede konsekvenser af skolereformen.
  Projektet gør op med en traditionel implementeringstænkning, dvs. som noget der foregår oppefra og ned i. Projektet sætter i stedet et analytisk fokus på skabende og transformerende oversættelser imellem politik, skoleledelse og læring, og undersøger hvordan reformen ændrer skolernes levede liv, og hvordan skolernes levede liv ændrer reformen. Projektet betragter således ikke blot reformens lokale oversættelser som løs kobling mellem reform-ambition og lokal praksis. Projektet interesserer sig snarere for disse oversættelser som en ressource til på den ene side øget forståelse for de organisatoriske udfordringer, spændinger, modsætninger og måske ligefrem uoverensstemmelser, som en reform udløser og på den anden side til øget organisatorisk læring som led i reformprocesserne. Projektet vil have særligt fokus på en beskrivelse og analyse af lederes og elevers oversættelser af de nye målstyrende standarder for læring og ledelse og de hertil knyttede forandringsambitioner.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/09/1401/03/18

  Emneord

  • folkeskolen
  • Skolereform
  • Målstyring
  • Nye uddannelsesstandarder
  • organisationsudvikling
  • Oversættelser af skolereformen
  • Læringscentreret ledelse