Skoleskak for alle – Hvordan styrker skoleskak personlige-, sociale- og kognitive kompetencer samt selvværd?

Projektdetaljer

Beskrivelse

”Skoleskak for alle – Hvordan styrker skoleskak personlige-, sociale- og kognitive kompetencer samt selvværd? er et følgeforskningsprojekt baseret på baseline målinger, interviews, observationer og casestudies, hvor formålet er at analysere indsatsen ’Skoleskak for alle’, en aktivitet i regi af Dansk Skoleskak, der udvikler deltagernes personlige, sociale og kognitive kompetencer og dermed bidrage til oplevelsen af selvværd. Følgeforskningsprojektet benytter et mixed-methods design for at belyse centrale temaer, der er mål for ’Skoleskak for alle’. For indsatsen ’Skoleskak for alle’ er der defineret mål vedrørende deltagernes kompetencer i forhold til ræsonnement, koncentration, selvkontrol, tålmodighed, at tro på egne evner, at udvise kritisk sans, at respektere forskellighed, at vise empati, at have impulskontrol og at italesætte sig selv positivt. Det er følgeforskningsprojektets intention at belyse, hvordan deltagelse i ’Skoleskak for alle’ bidrager til udvikling af kognitive, personlige og sociale kompetencer. Resultaterne af følgeforskningsprojektet vil blive sammenfattet i en engelsksproget artikel, der vil blive udgivet i det peer-reviewed internationale fagtidsskrift International Journal of Inclusive Education: ‘Scholastic chess for everyone’ – How does chess support personal- social- and cognitive competencies and self-esteem together with academic skills as viewed in an inclusive perspective?
Ligesom der vil blive udgivet en peer-reviewed dansk sproget artikel i CEPRA striben: ”Skoleskak for alle – Hvordan styrker skoleskak personlige-, sociale- og kognitive kompetencer samt selvværd og faglig dygtighed for børn med særlige behov/i udsatte positioner? Begge udgivelser er in print og er planlagt til publicering i 2021.

Nøgleresultater

Dette mixed methods forskningsprojekt belyser, hvordan pædagogisk, organisatorisk og didaktisk praksis i indsatsen ’Skoleskak for alle’ rummer aktive elementer, der understøtter muligheder for deltagelse og dermed inklusion af elever med sociale og kognitive udfordringer. Indsatsen ’Skoleskak for alle’ er rettet mod elever i folkeskolen med særlige behov/i udsatte positioner og forskningsprojektet viser, at skoleskak på forskellige måder understøtter elevernes personlige-, sociale-, kognitive- og faglige kompetencer som fx
refleksion og koncentration, empati og relation, koncentration og kommunikation samt logisk tænkning og sproglig kompetence. Ligesom elevernes selvværd og muligheder for at indgå i inkluderende fællesskaber påvirkes positivt. Endelig peger forskningsprojektet på behovet for yderligere forskning vedrørende en
mere systematisk kortlægning af sammenhæng og transferværdi imellem deltagelse i skakaktiviteter og udviklingen af faglige kompetencer i forhold til folkeskolens fagrække.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2001/10/21

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • inklusion
  • skak
  • aktive elementer