Skriftlighed i læreruddannelsen

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet kortlægger den eksisterende skriftlighed, kvantitativt og kvalitativt, gennem varierede optællinger og interview med bruger-ne – såvel undervisere som studerende. Indhentede data fremstilles skematisk og grafisk, så også andre end projektdeltagerne har adgang til dem. Dette arbejde giver et nødvendigt overblik over skriftlighedens former og rolle(r) i og på tværs af fag, et overblik der siden danner afsæt for en systematiske og teoribaserede analyser af fx skriftlighed koblet til læring og vidensformer; af skriftlighedens indlejring i den samlede studiekultur ; af forholdet mellem skriftligheden i lærerprofessionen og lærerstudiet . Analysen skal udmunde i vurderinger og anbefalinger i forbindelse med hensigtsmæssig progression mod akademisk skrivefærdighed, muligheder og grænser for tværfaglig konsensus om genrer og krav, skriftlighedens uudnyttede didaktiske potentialer og hensigtsmæssig udnyttelse af res-sourcer.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/06/0901/07/10

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.