Skrivesucces for elever med og i skriftsprogsvanskeligheder

 • Svendsen, Helle Bundgaard (Projektleder)
 • Grene, Helle Bonderup (Projektdeltager)
 • Dolmer, Grete (Projektdeltager)
 • Brok, Lene Storgaard (Projektleder)
 • Rønberg, Louise (Projektdeltager)
 • Theilgaard Brink, Eva (Projektdeltager)
 • Mortensen, Pia (Projektdeltager)
 • Olander Vangsted, Ulla (Projektdeltager)
 • Kirkedal Jensen, Mette Sofie (Projektdeltager)
 • Liengaard, Trine (Projektdeltager)
 • Fredsø, Julie (Projektdeltager)
 • Engmose, Stine Fuglsang (Projektdeltager)
 • Larsen, Kirsten Friis (Projektdeltager)
 • Elsig Thøgersen, Karina (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projekt Skrivesucces har til formål at styrke den skriftlige fremstilling hos elever i skriftsprogsvanskeligheder, herunder ordblinde elever. En netop gennemført kortlægning danner baggrund for udvikling og pilotafprøvning af opkvalificerende materialer, der skal fremme elevernes skriftsproglige kompetence gennem klasseundervisning med skriveundervisningsmetoden Self-Regulated Strategy Development (SRSD). Målet er at skabe evidens for metodens effekt for elever i skriftsprogsvanskeligheder i en dansk kontekst med henblik på at iværksætte tiltag omkring elevernes skrivekompetence på et stærkere evidensgrundlag. Projektet er et nationalt projekt, hvor fageksperter fra seks professionshøjskoler under ledelse af Nationalt Videncenter for Læsning (herunder Nationalt Videnscenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder (NVOL))
samarbejder om projektet. Denne organisering og forankring er væsentlig, da det skaber mulighed for formidling af projektets resultater til grundskolens praksis gennem lærer-, efter- og videreuddannelse.
Kort titelSkrivesucces
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/2330/06/26

Samarbejdspartnere

 • Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder (Projektpartner) (leder)
 • Nationalt Videncenter for Læsning (Projektpartner)
 • Professionshøjskolen UCN (Medansøger)
 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (Medansøger)
 • Professionshøjskolen Absalon (Medansøger)
 • VIA University College (Medansøger)
 • Københavns Professionshøjskole (Medansøger)
 • Børne- og Undervisningsministeriet

Emneord

 • Skoler, fag og institutioner
 • dysleksi
 • ordblindhed
 • skrivning
 • SRSD-metoden
 • skrivestrategier
 • skriveundervisning