Projektdetaljer

Beskrivelse

Følgeforskning i relation til samskabelsesprojektet Skyggebørn, som er et samarbejde mellem foreningen Skyggebørn (www.skyggeboern.dk), VIA University College og en række frivillige og private aktører. Skyggebørn tilbyder sorggrupper/samtalegrupper for børn og unge. Projektet er organiseret i en netværksstruktur, hvor enkeltafdelinger er startet op i Aalborg, København og Aarhus.

Formålet med følgeforskningsprojektet er at bidrage med et forskningsbaseret blik på projekt Skyggebørn med særligt fokus på Aarhus-afdelingen og afdelingens samarbejdsflader. Hvad kræver det at mobilisere et sådant samarbejde? Hvordan forankres en tværgående faglighed og identitet i samarbejdet?

Følgeforskningen skal bidrage med kritisk-konstruktive vinkler på arbejdet i Aarhus-afdelingen af Skyggebørn. Der vil i følgeforskningen blive fokuseret på:
A)Hvilke ledelsesmæssige overvejelser er gjort, og hvilken strategi er fulgt i organiseringen af Århus-afdelingen?
B)Hvordan ser samspillet mellem fagpersoner, frivillige og studerende ud?
C)Hvordan kvalificeres samarbejdet i afdelingen af en bæredygtigheds- og samskabelsestilgang?
D)Hvad kendetegner et tværfagligt perspektiv med måltidet i centrum?
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2131/12/23

Emneord

  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • sorg
  • samtale
  • ledelse
  • samskabelse
  • samarbejdsstrategi