Små forandringer – med stor ”effekt” - implementering af metoder til at bevare kognition og fysisk formåen så længe som muligt blandt plejehjemsbeboere med en demenssygdom

Projektdetaljer

Beskrivelse

Nexus programmet er oprindeligt udviklet af forskere på University of Southern California (UCLA). Programmet/metoderne bygger på evidensbaseret viden om, hvordan man ved hjælp fokus på 5 områder i beboernes hverdag kan øge den generelle trivsel samt forhale forringelse af kognitiv og fysisk formåen. Hos nogle vil man endda i en periode kunne se en fremgang kognitivt og fysisk.
De 5 områder som der er særligt fokus på skal være til stede som tilbud i beboernes hverdag er:
1) fysisk aktivitet
2) hjernegymnastik
3) meningsfuld beskæftigelse
4) social støtte
5) stress reduktion

Programmet er i løbet af 2018 blevet oversat til en dansk kultur og plehejemskontekst gennem blandt andet et større pilotprojekt med 200 medarbejdere og ditto plejehjemsbeboere.

Aktuelt implementeres programmet på yderligere 8 plejehjem.

Der er indsamlet både kvalitative og kvantitative data under pilotprojektet og samme type data indsamles også på de nye (8) plejehjem.
De foreløbige resultater fra pilotprojektet var meget positive. Beboernes trivsel øgedes generelt og hos flere blev både kognition og fysisk formåen forbedret. Dertil kunne medarbejderne fortælle om en langt mere tilfredsstillende hverdag for dem selv - mere arbejdsglæde.

Det forvetes at de endelige resultater vil ligge klar i løbet af foråret 2021.
Kort titelNexus
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/1801/02/21

Emneord

  • pleje
  • Demens
  • Kognition
  • Fysisk formåen
  • trivsel
  • Hverdagsliv
  • plejehjem