SMIL(e) - Skandinaviske Metoder for Innovativt Lærende (Europa)

 • Linderoth, Ulla Hjøllund (Projektdeltager)
 • Drejer, Karen (Projektdeltager)
 • Wilhelmsen, Søren (Projektdeltager)
 • Dam, Thomas (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

SMIL(e) er et samlet treårigt EU-finansieret projekt, som omfatter flere delprojekter med fokus på matematik, naturfag og lego. Lærere, elever, studerende, læreruddannelsesundervisere og forskere fra Norge, Sverige og Danmark har involveret i projektet på forskelligt vis. På Lærerudannelsen i Silkeborg har i tæt tilknytning med skoler i Silkeborg og naturfagskompetencecentret været involveret i projekterne: Innovative læringsmiljøer i natur/teknik, naturvidenskabelige arbejdsmetoder ved brug af Lego og IT i kommunikation i matematikundervisningen.
Sideløbende med de forskellige delprojekter, har der været lavet følgeforskning på genusperspektivet i især natur/teknik og matematik. Her har Læreruddannelsen i Silkeborg inddraget studerende i dataindsamling/-behandling/-analyse og rapportering samt i øvrig formidling i samarbejde med lektorer på uddannelsen.
Flere af projekterne, som er omtalt på SMIL(e)´s hjemmeside, omhandler samarbejde mellem skoler og forsyningsvirksomheder.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/08/1031/12/13

Emneord

 • folkeskolen
 • LEGO
 • matematik
 • IT anvendelse
 • naturfag
 • Innovation
 • køn/kønsforskelle
 • Natur/teknik
 • matematik