Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrund
Social inklusion anerkendes som et centralt aspekt både for elevers trivsel og for uddannelsesmæssige resultater.
Social inklusion blandt elever kan øges ved at styrke elevernes deltagelse. Skole- og fritidspædagoger i indskolingen kan bidrage til at engagere elever som aktive deltagere i deres skole- og hverdagsliv, og således udvikle udviklings- og læringsmuligheder, hvor elever kan opleve sig selv som aktive agenter.
Formålet med projektet er at give skole- og fritidspædagoger mulighed for at udforske og udvikle det professionelle arbejde på skole- og fritidsområdet baseret på elevernes perspektiver og erfaringer med social inklusion.

I projektet arbejder vi på at uddybe faglig viden og kompetence inden for fritidspædagogisk praksis og dele denne viden igennem kollegial international udveksling.
Desuden udvikler vi undervisningsmateriale til skole- og fritidspædagoger og endelig evaluerer vi strategier, hvor pædagoger og forskere i samarbejde skaber udviklings- og læringsmuligheder, der understøtter elevernes sociale tilhør og handlefrihed.

Forskningsspørgsmål
I projektet undersøger vi sammenhængen imellem elevers følelse af aktiv deltagelse og social inklusion i indskolingen på tværs af skole og SFO.


Nøgleresultater

Forventede resultater
På baggrund af projektets resultater udvikles en handbook og en toolbox til inspiration for andre praktikere på området for skole- og fritidspædagogik.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/2031/08/23

Samarbejdspartnere

 • Linköping University (leder)
 • Tallinn University
 • Pädagogigische Hochschule, Zürich
 • Cometa Formazione Societa Cooperativa Sociale
 • ERASMUS+

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • pædagogens rolle
 • Børn og unge
 • inklusion
 • deltagelse
 • børneperspektiver
 • Uddannelse, professioner og erhverv
 • pædagogers professionalitet

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.