Social polarisering i Århus kommune

Projektdetaljer

Beskrivelse

Århus byråd traf denne beslutning: ”Århus Byråd iværksætter en undersøgelse af den sociale polarisering mellem indbyggerne i Århus og iværksætter initiativer til at modvirke den sociale polarisering”.
Der er i forlængelse af denne dagsorden etableret et samarbejde mellem Århus Kommune og Den Sociale Højskole i Aarhus med henblik på gennemførelsen af en større undersøgelse af social polarisering.
Begrebet social polarisering anvendes i flere sammenhænge, men antyder en samfundsmæssig udvikling på vej mod større opsplitning såvel økonomisk, arbejdsmarkedsmæssigt som geografisk. Men er det sådan det går i Århus, og er der forskel på Århus og andre kommuner i Danmark?
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato03/09/07 → …

Emneord

  • udsatte
  • social polarisering
  • Aarhus kommune