Spørgeskemaundersøgelser i landsdækkende danske medier: En kortlægning af afsendere, volumen og transparens i formidlingen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Spørgeskemaundersøgelser bruges som belæg i medierne. I form af meningsmålinger men også som datagrundlag i undersøgelser og rapporter. Vi har ikke ret meget systematisk viden om disse undersøgelser og mediernes formidling af dem. Hvor meget fylder spørgeskemaundersøgelsen som metode? Hvem er afsenderne? Er der transparens i formidlingen? Og tager journalisterne de relevante og nødvendige forbehold? Det vil denne artikel forsøge at svare på.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1931/05/20

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.