Spansklærere på sprogvisit

Projektdetaljer

Beskrivelse

Spanskfaget er under udvikling i grundskolen i Danmark. Spansk har gennem en årrække været udbudt som valgfag i udskolingen, både i folkeskolen og i ungdomsskolen, og i 2017 blev der iværksat en forsøgsordning med spansk som treårigt 3. fremmedsprog fra 7.-9. klasse. Desuden er alle danske kommuner forpligtet til at udbyde modersmålsundervisning i spansk til børn af spanske EU-borgere bosat i Danmark. Men udviklingen går trægt, og der er relativt få skoler, som udbyder spansk, ligesom der mangler både viden om og opmærksomhed på spansk i grundskolen.

Derfor sætter vi i dette projekt i første omgang fokus på spansk i grundskolen i alle dets fremtrædelsesformer og samler spansklærere fra folkeskole, ungdomsskole og modersmålsundervisning, som går på sprogvisit hos hinanden. Herefter udvides fokus til ligeledes at omfatte spanskundervisningen i gymnasiet, idet der ligeledes er behov for mere viden om spanskundervisning på tværs af uddannelsessystemet.

Sprogvisitterne foregår derfor i to runder, hvor den første involverer tre spansklærere fra grundskolen, mens projektgruppen i anden runde udvides med en gymnasielærer i spansk. Hvor sprogvistterne i første runde går på tværs af grundskolens spanskundervisningsrum, går sprogvistterne i anden runde på tværs af grundskole og ungdomsuddannelse. Herved skabes der mulighed for, at de deltagende spansklærere får vigtig og nødvendig indsigt i spanskundervisningen på det forudgående eller efterfølgende trin i uddannelseskæden.

Sprogvisitterne fungerer som en lokalt forankret og fokuseret kompetenceudvikling i og gennem praksis, og gennem sprogvistterne får de deltagende spansklærerne fra grundskole og ungdomsuddannelse mulighed for at lære af og med hinanden og for at udvikle spanskundervisningen i fællesskab. Processen struktureres og understøttes af en projektleder fra læreruddannelsen, som er engageret i udviklingen af spansk som muligt undervisningsfag i læreruddannelsen, og projektet bidrager således også til at skabe et videns- og erfaringsfundament for spansk i læreruddannelsen.

Projektets resultater formidles dels skriftligt gennem 3-4 praksisrettede inspirationsartikler målrettet spansklærere og dels mundtligt gennem et fysisk inspirationsarrangement.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/11/2031/12/21

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • spanskundervisning
  • spanskdidaktik
  • sprogvisit