Spilbaseret læring i det 21. århundrede

Projektdetaljer

Beskrivelse

Et mixed-methods studie af spilbaseret undervisning og det 21. århundredes kompetencer i dansk, matematik og science på 5. og 7. klassetrin. 40 skoler deltager, 20 interventions- og 20 kontrolklasser. I den kvalitative del undersøger vi bl.a. om og hvordan spilbaseret undervisning transformerer elevers literacypraksisser i de involverede fag. Fundene indgår i projektets samlede intention om at undersøge hvordan brug af analoge og digitale spilredskaber kan bidrage til elevers kompetencer til at samarbejde, kommunikere, tænke kritisk og løse problemer. Der er en række projektdeltagere udover de nævnte (som alle indgår i den kvalitative forskningsdel).
Kort titelGBL21
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/12/1701/12/22