Sprog giver faglig læring

 • Reusch, Charlotte Folkmann (Projektdeltager)
 • Larsen, Maria Neumann (Projektdeltager)
 • Gjelstrup, Marianne (Projektleder)
 • Brok, Lene Storgaard (Projektleder)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Et lessonstudy-projekt med fokus på årgangsteamets samarbejde om at udvikle sproglige minilessons, der kan inddrages i alle fag.
  Elevers succes i alle fag baserer sig på et velfungerende sprog. Formålet med dette projekt er at systematisere arbejdet med fagligt ordforråd i alle skolens fag.
  De senere års fokus på faglig læsning i skolen har adresseret denne problematik og ført til, at mange lærere i dag gennemgår centrale begreber i fagenes tekster med eleverne. Typisk foregår det ved brug af eksempelvis begrebs- eller betydningskort, som eleverne udfylder. Et begrebs- eller betydningskort beder eleven om en forklaring, et synonym, et eksempel på brug i en sætning og evt. en illustration og/eller en oplistning af, hvad ordet ikke betyder.

  Brug af begrebs- eller betydningskort bidrager imidlertid sjældent til, at eleverne opnår kompetence til selvstændigt at kaste sig over nye ord. Nærværende projekt sætter derfor fokus på ordtilegnelsesstrategier i forhold til faglige begreber.

  En ordtilegnelsesstrategi er bevidsthed om, hvordan man kan angribe, nedbryde og forstå nye ord og/eller begreber. Projektet bygger på to overordnede tilgange til arbejdet: Den ene tilgang opererer med opmærksomhed på ords betydningsbærende bestanddele og sigter derfor mod at udvikle elevernes funktionelle, morfologiske kompetence og den anden på at bruge ord i meningsfulde kommunikative sammenhænge.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/08/1631/12/17

  Emneord

  • sprogudvikling