Projektdetaljer

Beskrivelse

STEM HF Videre realiseres i samarbejde mellem HF & VUC Fyn og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Projektet har til formål at skabe øget kendskab til videregående STEM-uddannelser, således at en højere andel af HF-eleverne vælger en STEM-uddannelse.

I projektet gennemgår 120 HF-elever et 2-dages forløb, hvor workshops og introduktion af videregående STEM-uddannelser indgår tidligt i uddannelsen. Undervisere fra begge institutioner medvirker, og studerende fra UCL indgår som studentermedhjælpere i projektet.

Projektet søger via workshops, hvor det faglige indhold fokuserer på grøn omstilling og teknologisk udvikling, at styrke den enkelte HF-kursists viden om STEM kompetencernes anvendelse i praksis. Dette gøres via facilitering foretaget af studerende fra STEM-rettede uddannelser på UCL. De studerende understøttes af både UCL-undervisere samt HF-undervisere i de naturfaglige fag. HF-kursisterne opnår på denne måde et bedre billede af både studieindhold, -retninger og en bred palette af jobmuligheder.

Efter endt projektforløb er målet, at HF-kursisterne er afklarede i forhold til STEM-områdets videregående uddannelsesmuligheder, samt at en større andel vælger en STEM uddannelse.

Workshops, som indgår i projektet:

Bæredygtig opvarmning (grøn omstilling):

Workshoppen knytter sig til uddannelsen som energiteknolog.

På workshoppen Bæredygtig opvarmning arbejdes med en konkret løsningsmodel og tilegnelse af viden inden for fagene matematik, fysik og design. Eleverne introduceres til begreber i relation til opvarmning af boliger såsom energi og effekt, varmetab og isoleringsevne, og der foretages forsøg med energiforbrug og måling af forskellige materialers isoleringsevne. Målet er at eleverne designer og bygger et tiny-house i 3D, som giver anledning til et så bæredygtigt energiforbrug som muligt.

Workshoppen bæredygtig opvarmning indeholder bl.a. følgende:
•Opvarmning af boliger i et historisk perspektiv
•Introduktion til energi og effekt
•Måling af energiforbrug ved opvarmning af vand med forskellige varmekilder
•Forsøg med isoleringsmateriale, rumfang og varmetab
•Design og konstruktion af et bæredygtigt ’tiny-house’

Bedre arbejdsliv med robotter (teknologisk udvikling):

Workshoppen knytter sig til uddannelserne som automationsteknolog og IT-teknolog.

På denne workshop arbejder kursisterne med, hvordan man skaber et mere bærdygtigt arbejdsliv i spændingsfeltet mellem mennesker og teknologi. På workshoppen får eleverne mulighed for at prøve kræfter med, hvordan eksempelvis matematiske discipliner anvendes i teori og praksis på konkrete virkelighedsnære problemstillinger og omsætte idéer til prototyper og produkter. Der inddrages kendte og mindre kendte metoder og modeller til at finde løsninger i en proces, hvor matematik, videnskab, teknologi, teknik og kunst integreres.

Workshoppen foregår bl.a. i UCLs kreative og teknologiske uddannelseslaboratorium, Fablab. Her får eleverne mulighed for at eksperimentere, skabe, lære og videndele.

Workshoppen Bedre arbejdsliv med robotter indeholder bl.a. følgende:
•Introduktion til hvordan robotter bruges i industrien
•Identificering af et problem
•Brainstorm på mulige løsninger
•Dimensionering af robotten ud fra prototype
•At designe en robotarm ud fra en skabelon
•At lave en robotarm som kan flytte en 3D printet last fra et sted til et andet
•At lave en prototype, teste og udfør forbedringer baseret på data eller feedback.
•Programmering af robotter (Arduino)
•Laserskæring

Bæredygtig fødevareproduktion (grøn omstilling og teknologisk udvikling):

Workshoppen knytter sig til procesteknolog- og jordbrugsteknologuddannelserne.

Hvordan produceres fødevare- og mejeriprodukter på en bæredygtig måde? På denne workshop kobles begreber som bæredygtighed, fra jord-til-bord og miljøpåvirkning, når der sættes fokus på udvikling af fødevare- og mejeriprodukter og deres fremstilling i industrien. HF-kursisterne får hænderne helt ned i bolledejen på denne workshop, hvor de afprøver hvordan man arbejder både praktisk og teoretisk med fagene biologi, kemi og matematik på en videregående uddannelse og videre ud i det virkelig liv.
Der arbejdes både praktisk i UCLs proceskøkken og teoretisk på workshoppen Bæredygtig fødevareproduktion, hvor der tages udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger.

Workshoppen Bæredygtig fødevareproduktion indeholder bl.a. følgende:
•Viden om gluten, protein og kobling til planters ernæring
•Viden om miljøpåvirkninger fra landbruget
•Færdigheder i at læse, oversætte og bage efter en opskrift

Design og bæredygtige konstruktioner (teknologisk udvikling):

Workshoppen knytter sig til uddannelsen som produktionsteknolog.

På workshoppen Design og bærdygtige konstruktioner arbejdes med en konkret løsningsmodel og HF-kursisterne tilegner sig ny viden inden for fagene matematik, fysik og design. Ved produktion af fødevaremaskiner og maskiner til kosmetiske eller farmaceutiske produkter er produktionshygiejne en meget vigtig parameter. Produktionshygiejnen begynder således allerede på tegnebordet hos de virksomheder, der designer komponenter, udstyr og procesanlæg, og som står for valget af materialer til en kommende maskine.
På workshoppen Design og bærdygtige konstruktioner få kursisterne således indsigt i sammenhængen mellem design, produktionshygiejne og økonomi, når der skal udvikles et produkt, som samtidig skal være bæredygtigt. Workshoppen foregår bl.a. i UCLs kreative og teknologiske uddannelseslaboratorium, Fablab. Her har kursisterne mulighed for at eksperimentere, skabe, lære og videndele.

Workshoppen Bæredygtige konstruktioner indeholder bl.a. følgende:
•Idegenerering, materialer (brainstorm, skitser, skitsebestemmelse)
•Designe konfekt med indhold
•Designe udstanser til konfekt (fusion + prototype + FEA)
•Designe indpakningen
•Lave en prototype af kageudstikker
•3D printe i FabLab
•Økonomisk optimering (Stykpris, omsætning, afsætning, variable omkostninger, kapacitet omkostninger)

Ud over det faglige indhold introduceres eleverne til uddannelserne energiteknolog, it-teknolog, automationsteknolog, procesteknolog, jordbrugsteknolog og produktionsteknolog. Samtidig oplever eleverne studiemiljøet på en af regionens største uddannelsesinstitutioner, der udbyder mere en 40 forskellige videregående uddannelser.
Projektet ar delvist finansieret via Regions Syddanmarks Uddannelsespulje.

Kort titelSTEM HF
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/2031/12/22

Samarbejdspartnere

  • HF og VUC Fyn (leder)

Emneord

  • robotteknologi
  • automatisering
  • Byggeri, miljø og energi
  • fødevareprduktion
  • miljø
  • STEM
  • bæredygtighed
  • produktudvikling