STEM kandidatuddannelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Reformer af folkeskolen, mangel på lærerkræfter i de naturvidenskabelige fag, behov for viden og redskaber til lærerne med henblik på at give eleven den bedste undervisning, kalder på personer med viden, kompetencer og færdigheder til at udvikle undervisningen i matematik, teknologi og naturfagene og gøre undervisningen mere anvendelsesorienteret på alle niveauer og især i grundskolen.

På den baggrund ansøger et konsortium bestående af fem danske universiteter samt Danske Professionshøjskoler om midler til forundersøgelse, udvikling og opstart af en Kandidatuddannelse målrettet naturfags- og matematiklærere i grundskolen (herefter kaldet “Kandidatuddannelsen”)

Formålet med dette projekt er at udvikle og opstart en kandidatuddannelse i naturfags-/matematikundervisning i folkeskolen der styrker feltet omkring undervisning og læring i naturfag og matematik ved at uddanne højkvalificerede kandidater der bliver fremtidens nøgle- og ressourcepersoner i de lokale praksismiljøer. Dette formål operationaliseres gennem følgende delmål:
•Gennemførelse af en dybdegående og repræsentativ undersøgelse af behovet for videreuddannelse af naturfags- og matematiklærere i grundskolen (herefter kaldet “forundersøgelsen”)
•Design af Kandidatuddannelsens form og indhold på baggrund af forundersøgelsens resultater
•Udvikling af fagelementer og undervisningsformer til Kandidatuddannelsen i et samarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler
•Udbud af Kandidatuddannelsen startende fra efteråret 2020 på en måde der tilgodeser potentielle studerendes geografiske tilhørsforhold
•Gennemførelse af løbende evaluering på de første års optag med henblik på at tilpasse Kandidatuddannelsen fremadrettet.
Kort titelKA-STEM
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/11/1831/12/23

Emneord

  • læreruddannelsen
  • kandidatuddannelse
  • naturfag
  • matematik