Strategi for information om VEU-systemet - Strategi for vejledning af voksne beskæftigede i forhold til kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Strategi for information om VEU-systemet:
Projektets overordnede mål er at øge kendskabet til VEU-systemet på organisations- og medarbejderniveau med henblik på udvikling af vejledningspraksis på offentlige og private arbejdspladser.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/0601/07/08