Strategisk læring i naturfag (faglig læsning)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Effektiv læseforståelse opnås gennem brug af bevidste læsestrategier. Det bør derfor være en væsentlig del af modersmålsundervisningen at bevidstgøre eleverne om anvendelsen af selvregulerende læsestrategier, mens arbejdet med at implementere strategierne i tekstarbejdet naturligt sker i alle skolens fag. Det betyder, at arbejdet med læsestrategier må være en sag for både modersmåls- og naturfagslærere.
Det præsenterede udviklingsarbejde er inspireret af et amerikansk multistrategiprogram, CORI (Concept-Oriented Reading Instruction) som beskrives og analyseres. Det eksemplificeres, hvordan man – på baggrund af forskningsbaseret viden om undervisning i læsestrategier – kan indarbejde og tillempe programundervisning i en nordisk sammenhæng. Formålet er at vise et konkret eksempel på et strategiprogram, der kan implementeres som et samarbejde mellem modersmåls- og naturfagslærere, med henblik på at øge elevernes brug af læsestrategier og engagement, så udbyttet af læsningen kvalificeres.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1101/08/12

Emneord

  • professionsdidaktik
  • faglig læsning
  • strategisk læseforståelsesundervisning