Strategisk Pulje - Samarbejde med det private erhvervsliv

Projektdetaljer

Beskrivelse

Virksomhedernes fortsatte vækst og innovationskraft afhænger af deres adgang til veluddannede medarbejdere, som evner at arbejde tværprofessionelt, og som har den nødvendige forretningsforståelse. VIA har en lang tradition for at samarbejde med mange forskellige virksomheder. En række private virksomheder er arbejdsplads for dimittender fra VIAs uddannelser, ligesom private virksomheder er samarbejdspartnere i en del forsknings- og udviklingsprojekter. Den kommende strategi (2018-2020) har fokus på at systematisere VIAs samarbejde med virksomheder yderligere, og der skal skabes synergi på tværs af de uddannelser, som traditionelt har rettet sig mod enten den offentlige eller den private sektor.
Projektets formål er at skabe øget værdi i samarbejdet for både virksomheder og for VIA. Projektet bidrager til dette ved
At bidrage til øget videndeling internt i VIA på tværs af virksomhedssamarbejder, på tværs af uddannelser, hovedområder og fællesfunktioner
At udvikle nye processer med henblik på at sikre synergi og en bedre koordinering internt i VIA
At udvikle formater for samarbejdsaktiviteter, som kan anvendes på tværs af virksomheder og uddannelser
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/1930/06/19

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • virksomhedssamarbejde