Studenter-Akademiet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Opstart og videreudvikling af en ekstracirriculær studenterorgansation, baseret på samskabelse og mulighedsfilosofi, hvor studerende på tværs af fagligheder og nationaliteter arrangerer og afholder fagrelevante og sociale kursusaktiviteter for medstuderende. Jeg var projektkoordinator i begyndelsen, indtil de studerende selv kunne og var klar til at styre det, og igennem 2 år har jeg løbende bidraget med procesfacilitering, idégenereringsworkshops og vejledning.

Nøgleresultater

Studenter-Akademiet lever fortsat og de udvikler løbende form og indhold for kurserne, men fastholder grundtanken om samskabelse og mulighedstænkning.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/08/1531/10/18

Emneord

  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • Studenterorganisation
  • Samskabelse
  • Mulighedsfilsofi