Studenterperspektiver på studiemotivation og studieintensitet i regi af pædagogisk socialfaglig højskole, VIA Aarhus Campus C i forbindelse med evaluering og dokumentation.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet retter sig mod at undersøge studerendes studieintensitet og studiemotivation i regi af PSH på Campus C. Formålet er at få viden om de valg den studerende træffer i et spænd mellem studie-arbejde-hverdagsliv, egne som samfundsmæssige forventninger for derigennem at kunne lægge op til strategiske diskussioner om læringspotentialer og pædagogisk-didaktiske fagligt begrundede valg i undervisningen på professionsuddannelserne i regi af PSH. Metodedesign er desktop research, kvantitativ spørgeskemaundersøgelse fulgt op af fokusgruppeinterviews.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/1631/12/16

Emneord

  • evaluering
  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • studieintensitet
  • studiemotivation