Studerendes refleksion i og over praksis i professionsuddannelser

Projektdetaljer

Beskrivelse

Når studerende i professionsuddannelse er i praktikforløb og i praksisrelaterede kontekster, oplever de et praksisfelt. Deres læring i dette praksisfelt er afhængig af mange faktorer, for eksempel er det beskrevet hvordan forskellige uddannelser har forskellige forståelser for teori i relation til praksis, idet teori både kan være en forklaring af praksis, en beskrivelse af praksis eller at teori er i praksis (Lisbeth Lunde Frederiksen, 2011). Forskellige forståelser af teoris relation til praksis fordrer, at hver enkelt uddannelse forholder sig kritisk til egen forståelse af teori og ekspliciterer egen måde at inddrage teori i praksis (ibid.).
Det synes nødvendigt at udvikle viden om forskellige studerendes forståelse af teoris relation til praksis. Anne Sofie Landbo et al. beskriver hvordan aftagere af professionsuddannede stiller krav om professionel dømmekraft. Denne dømmekraft foreslås udviklet gennem kritisk-teoretisk refleksion og gennem opbygning af erfaring fra praksis (Landbo, Hedegaard, Nielsen, & Nielsen, 2010). Forskellige uddannelsers teoretiske elementer bør inddrages i praksis, som også Schön beskriver i ”uddannelse af den reflekterende praktiker” (Schön, 2013).
Projektet vil tage udgangspunkt i tre uddannelsers forskellige arbejde med studerendes refleksion i og over praksis i læreruddannelse, bioanalytikeruddannelse og i pædagoguddannelse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1631/12/17

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning