studerendes viden om og forståelse af tværprofessionalitet

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  nden for de senere år har professionshøjskoler landet over udviklet, eksperimenteret og implementeret (undervisnings)forløb om tværprofessionelt arbejde. Dette delprojekt kan bidrage med viden om disse initiativer vedrørende undervisning i tværprofessionalisme. Der er behov for en analyse og kortlægning af, hvordan undervisning og praksis i forhold til tværprofessionalitet implementeres og forstås hos de studerende inden for de forskellige professioner. Samtidig giver større kommunale krav om tværprofessionelt samarbejde ift. opgaveløsning samt uddannelsesbekendtgørelsens fokus på området, nærværende undersøgelse relevans.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/08/1313/03/14

  Emneord

  • uddannelse
  • tværprofessionel uddannelse
  • tværprofessionelt element