Studieaktivitetsmodellen.

Projektdetaljer

Beskrivelse

To af de primære intentioner bag studieaktivitetsmodellen er at kommunikere forventninger om studieindsatser til de studerende og dermed skabe fundamentet for en forventningsafstemning mellem uddannelse og studerende samt at øge de studerendes studieaktivitet. Det er relevant at undersøge, om studieaktivitetsmodellen gør det lettere eller sværere for de studerende at fortolke, hvad det vil sige at være studerende på en professionshøjskole. Dette spørgsmål har en særlig dimension, fordi studerende har forskellige forudsætninger for at indgå i en uddannelsessammenhæng. Spørgsmålet er, om studieaktivitetsmodellen bidrager til at hæmme eller fremme social mobilitet blandt studerende med en uddannelsesfremmed baggrund.
Projektet undersøger, hvilken betydning forskellige deltagerforudsætninger har for opfattelser af studieaktivitetsmodellen. Det undersøges, i hvilket omfang modellen bidrager til at skabe tydelighed omkring krav og forventninger og dermed medvirker til at nedbryde barrierer for studerende med uddannelsesfremmed baggrund. Endelig ser projektet på de studerendes selvansvar og forholdet mellem studerende og uddannelsesinstitution.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/08/1501/08/17

Emneord

  • studerende