Studieaktivitetsmodellen på socialrådgiveruddannelsen - et udviklingsprojekt.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Udviklingsmålet:
Udviklingsmålet for uddannelsen er at iværksætte nye studieaktiviteter og understøtte de studerendes studieaktivtitet i forbindelse med revision af studieordningen.
Projektet omfatter hertil en undersøgelsesdel, der stiller sig nysgerrigt an i forhold til studieaktivitetsmodellen. Vi stiller følgende forskningsspørgsmål:
a. Studieaktivitetsmodellens tilblivelseshistorie: hvor og hvorfor er den opstået, hvilket teoretisk grund hviler den på, hvor kommer inspirationen til modellen fra (nationalt/internationalt) m.m.? (evt. teoretisk bagfelt: en art diakron institutionel historisk analyse, jf. Åkerstrøm Andersen)
b. Hvilke fortolkninger og forståelser af studieaktivitetsmodellen (stikord: rationaler, idé, hensigter, potentialer, praksisser m.m.) kan identificeres i professionsuddannelsesfeltets forskellige positioner? (teoretisk bagfelt: Bourdieus begreber om felt og positioner. Udgangspunkt i muligheden af konfliktualitet i fortolkninger bundet til bestemte positioner i feltet).
c. Perspektivering af analysens resultat: hvordan forholder diskussionen om studieaktivitetsmodellen sig til mere overordnede uddannelsespolitiske tendenser? (muligt afsæt: Luhmannske begreber om rationaliteter af forskellige ordner)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1401/07/15