Projektdetaljer

Beskrivelse

Med udgangspunkt i forbedringsmetoden udvikles der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og PSImprove en række indsatser overfor studieengagement og fastholdelse på fysioterapeutuddannelsens 1. studieår.
Der udvikles indsatser til styrkelse og monitorering af trivsel og studieengagement gennem anvendelse af forbedringsmetodens analysemetoder og værktøjer til forandringsskabelse.

Nøgleresultater

Samarbejdet med PSImprove ophører november 2019, men udvikling af indsatserne og monitoreringsredskaber fortsætter med henblik på at øge engagement og fastholdelse på studiets 1. år.
Egentlige resultater vil ført kunne identificeres på gennemførsel og fastholdelse i årene fremover.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/1911/11/19

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation