Projektdetaljer

Beskrivelse

Hovedformålet med projektet er at undersøge sammenhængen mellem de studerendes self-efficacy og deres gennemførelse af første studieår.
Formålet er endvidere at undersøge, om en udvalgt intervention har betydning for de studerendes self-efficacy.

Forskningsspørgsmål
1. Er der sammenhæng mellem self-efficacy og studerendes køn, alder, optagelsesgrundlag og forældres uddannelsesmæssige baggrund?
2. Er der sammenhæng mellem self-efficacy og gennemførelse af det første studieår (målt ved beståede prøver)?
3. Kan en udvalgt intervention styrke de studerendes self-efficacy?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1431/12/15