Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger studerendes faglige, sociale og personlige trivsel. Undersøgelsen vil have særlig fokus på hvilke vilkår og rammer, som fremmer eller hindrer trivsel blandt studerende. I den forbindelse skal det undersøges, om der er undervisningsformer, som særligt understøtter trivsel. Konkret sættes der fokus på, om studentercentreret læring af de studerende oplevelses som understøttende for faglig, personlig og social trivsel.

Corona-krisen og nedlukningen af uddannelsesinstitutionerne anskues i undersøgelsesdesignet som en kritisk case, som forventes dels at udfordre studerendes trivsel generelt, dels at udfordre relationerne mellem studerende og endeligt dels at udfordre undervisningsrelationen studerende og undervisere imellem grundet digitaliseringen af undervisningen. Krisen forventes dermed at begrænse såvel kvantiteten som kvaliteten i interaktionen mellem studerende og underviser, hvilket forventes at vanskeliggøre studentercentreret læring.

Undersøgelsen er designet som et metodetrianguleret projekt, som dels gør brug af kvalitative interviewundersøgelser og en spørgeskemaundersøgelse blandt alle VIA’s studerende.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/05/2031/12/22

Emneord

  • forskning
  • studerende
  • faglig, social og personlig trivsel
  • studentercentreret læring
  • trivsel
  • studieliv
  • Corona
  • uddannelseskvalitet