Styring og ledelse af sundhed

Projektdetaljer

Beskrivelse

Analyse af det kliniske lederskab. Herunder reduktion af ledelsesrummet og autoritetsta. Baseret på data fra 40 mellemledere. Især på de dilemmaer de står i når de forsøger at realisere de strategiske/politiske beslutninger i den daglige praksis.
Ledelse i sundhedsvæsenet er baseret på - primus inter pares, - dvs. at lederen er kollega med sine fagprofessionelle medarbejdere og samtidigt har fået en anden professionel identitet som leder. Men den nye lederidentitet er uafhængig af fagligheden og handler om at få andre til at handle på ledelsens vegne ved at håndhæve en overordnet strategi. Der er tale om en kvalitativ analyse, hvor mellemledernes oplevelser og det politisk-strategiske niveau sættes ind i en institutionel kontekst. Deres oplevelse af råderum i forhold til at fastholde og at træffe fagligt kliniske beslutninger sættes i en udviklingsmæssig kontekst.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/2230/11/23