Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at undersøge faktorer af betydning for, hvordan elever med ordblindhed kan styrkes i skolen. Grundlaget er at vi fra praksis og forskning ved, at ordblindhed er en væsentligt faktor i forhold til, hvordan man klarer sig i skole/uddannelse.

Projektet indeholder tre delundersøgelser, som bygger ovenpå hinanden. Den første delundersøgelse er en litteraturafdækning der afsøger danske forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på, hvordan ordblinde elever kan stilladseres i skolen. Anden delundersøgelse er en en række kvalitative interview af unge med ordblindhed i overbygningen og på ungdomsuddannelserne om hvilke medvinds- og modvindsfaktorer de har mødt i skolen. Tredje delundersøgelse er fokusgruppeinterview af lærerteam (sprogfag, matematik, naturfag og samfundsfag). Formålet med fokusgruppeinterviewene er at blive klogere på, hvordan lærerne forholder sig til at undervise ordblinde elever i eget fag.

Projektet formidles i en rapport samt i en række inspirationsmaterialer til forældre/unge og til lærere i skole og ungdomsuddannelserne.

Projekt "Styrk ordblinde elever i skolen" er den del af projektet "Mennesker med ordblindhed skal ikke nøjes" i samarbejde med Ordblindeforeningen i Danmark og det er finansieret af Jascha Fonden.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2331/12/25

Samarbejdspartnere

  • Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark (leder)
  • Jascha Fonden

Emneord

  • Skoler, fag og institutioner
  • Børn og unge