Styrket børneinddragelse i det familieretlige system - Sammenhæng mellem børns hverdagsliv og praksis i Familieretshuset

 • Warming, Hanne (Projektleder)
 • Christensen, Michael (Projektdeltager)
 • Shapiro, Ditte K (Projektdeltager)
 • Sørensen, Mona Westphal (Projektdeltager)
 • Kærsgaard, Sarah Alminde (Projektdeltager)
 • Tams Gildberg, Lone (Projektdeltager)
 • Trolle Vahl, Anne-Sophie (Projektdeltager)
 • Grauballe, Anne Dorte (Projektdeltager)
 • Leiton Jørgensen, Malene (Projektdeltager)
 • Harkes, Louise (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Familieretlige sager er ofte konfliktfyldte med negative konsekvenser for børns trivsel og udvikling. Familieretshuset (FRH) blev oprettet ifm. den familieretlige reform i 2019 med en ambition om et enstrenget system, der sætter hensynet til barnet først i afgørelser og tilrettelæggelsen af sager. Alle familieretlige sager starter derfor i dag i en af FRHs 9 landsdækkende lokationer, opdelt i en familie- og en børneenhed. Børneenheden skal skabe rum for bedre og bredere børneinddragelse med fokus på barnets ret til at forstå, udtrykke og få taget hensyn til deres oplevelse af den situation, de står i.
Formålet med projektet er at styrke og kvalificere det familieretlige arbejde generelt, og specifikt FRHs støtte og inddragelse af børn ved at producere ny grundvidenskabelig viden om de dynamikker, der skaber børns (mis)trivsel, samt forskningsbaseret udvikling og implementering af denne viden og nye metoder. Implementeringen vil omfatte: 1) Udvidelse af målgruppen for inddragelse. 2) Forbedring af børnesamtalenotatet. 3) Individuelt tilpassede sammenhængende børneforløb.
Projektet er 3-årigt og gennemføres i et tæt samarbejde mellem FRH, Professionshøjskolen Absalon (PHA) og Roskilde Universitet (RUC). Forskerne vil skabe og formidle den grundvidenskabelige viden, der skal danne basis for kvalificering af arbejdet: Indledningsvist og gennem følgeforskning med henblik på justering og videreudvikling. FRH vil stå for metodeudvikling og implementering. Forskningen involverer 100 børnesamtalenotater + 50 børn og deres familier; implementeringen langt flere. Projektet rådgives af 2 advisory boards: Et børneadvisoryboard med børn, der har erfaring med det familieretlige system, og et voksenadvisoryboard med forskere, praktikere og livseksperter.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/04/2101/10/25

Samarbejdspartnere

 • Roskilde Universitet (leder)
 • Familieretshuset

Emneord

 • Socialt arbejde og sociale forhold
 • Børn og unge
 • Uddannelse, professioner og erhverv