Styrket læring gennem tilpasset bevægelse for børn og unge med særlige behov

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at understøtte pædagogisk personale i at gennemføre differentieret undervisning gennem bevægelse og med et særligt fokus på at styrke læring hos børn og unge med særlige behov. Fokus er her på udvikling af konkrete redskaber til pædagogisk personale, som er en vigtig brik i at styrke bevægelse i folkeskolen mere generelt. 
Projektet består overordnet af følgende arbejdspakker (AP): 

AP I: Kortlægning og vidensopsamling af materialer, vejledninger og aktiviteter baseret på projektgruppens erfaringer og viden, samt en kort vidensopsamling og brugeranalyse, samles erfaringer, materialer samt ’best og next practise’ eksempler på, hvordan målgruppen kan inkluderes i bevægelses-aktiviteter og fællesskaber. I arbejdspakken er der også fokus på at afdække, hvilke fremmende og hæmmende elementer, der opleves hos de fagprofessionelle i koblingen mellem bevægelsestiltag og læring i den faglige undervisning samt de mulige veje mellem bevægelse og læring. 

AP II: Udvikling af undervisningsvejledning til materialer, redskaber og aktiviteter Med afsæt i kortlægning og retningslinjer fra API udvikles materialer med fokus på didaktiske og specialpædagogiske tilgange, der kan fremme bevægelse i undervisningen, som inkluderer elever med handicap. Der udarbejdes anvendelsesorienterede undervisningsvejledninger med det formål at inspirere og understøtte underviseres – lærer og pædagoger – muligheder for at anvende og differentiere bevægelsestiltag, der understøtter undervisning, deltagelse i fællesskaber og læring for alle skolens elevgrupper.

AP III: Etablering af digital platform inkl. visuel formidling og kommunikationsplan Arbejdspakken indeholder den tekniske del af projektets formidling af vejledninger samt materialer, redskaber og aktiviteter. På den digitale platform www.tibis.dk vil alle materialer være frit tilgængelige ligesom det vil være tilgængeligt på EMU’en og UVM.dk. Foruden den grafiske understøttelse indeholder platformen videopræsentationer, som planlægges og produceres i denne arbejdspakke. Ydermere udarbejdes et E-læringsmodul til kompetenceudviklingsbrug for lærer og pædagoger, både færdiguddannelse såvel som studerende under uddannelse. E-modulet vil således blive del af og supplere de øvrige E-moduler der er udviklet på www.tibis.dk/moduler/ På baggrund af modtageranalyser udarbejdes en kommunikationsplan med det formål, at flest mulige professionelle i skolen kommer i kontakt med platformen. Herunder en social medie-strategi og integrering i kommunikationen fra projektets kernepartnere: FIIBL, UCL & SDU og Videnscenter om Handicap.
Kort titelStyrket læring gennem tilpasset bevægelse for børn og unge med særlige behov
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/05/2031/01/22

Emneord

  • specialpædagogik
  • bevægelse
  • Børn og unge