Styrket sprogindsats på Samsø

Projektdetaljer

Beskrivelse

Samsø Skole har gennem de seneste år modtaget et stigende antal elever med andet modersmål end dansk. Eleverne er børn dels af den udenlandske arbejdskraft, Samsøs erhverv inden for landbrug samt servicesektoren har tiltrukket, dels af de syriske flygtningeelever, kommunen har modtaget. I indeværende skoleår har således ca. 15 % af Samsø Skoles elever dansk som andetsprog (DSA). Eleverne med dansk som andetsprog skal lære sproget gennem fagene og fagene gennem sproget. Skolens opgave er at præsentere eleverne for en sprogbaseret undervisning, der kobler sprog og fag. Elevernes ordforråd og sprogforståelse skal styrkes samtidig med, at de tilegner sig faglig viden. Der skal være et fokus på sproglig udvikling af alle elever, og særligt de tosprogede. Skolens medarbejdere har ikke de fornødne kompetencer og erfaringer til at varetage en undervisning, der understøtter dette.

Projektet har derfor til formål at opkvalificere alle skolens medarbejdere til at varetage denne opgave gennem et 2½ årigt kompetenceudviklingsforløb, der gennem egentlig kompetenceudvikling, workshops,
sparringsforløb samt uddannelse af DSA-vejledere skal sikre, at skolens medarbejdere kan løfte denne opgave. Forløbet skal ligeledes styrke teamsamarbejdet gennem en tilegnelse af systematisk tilgang til professionel praksisudvikling, der skal sikre forankring af ny viden, evaluering og opfølgning af elevernes resultater og læring.

Formålet med projektet er således at skolens medarbejdere tilegner sig kompetencer til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere en sprogbaseret undervisning, så skolens elever uanset social baggrund får et større udbytte af den undervisning, de modtager.

Projektet modtager støtte fra A. P. Møller Fondens folkeskoledonation.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/1901/07/22

Emneord

  • dansk som andetsprog