Styrket sprogindsats på Samsø 2019-2022

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet iværksættes som en skoleomfattende kompetenceudviklingsindsats med fokus på dansk som andetsprog. Projektets varighed er 2,5 år med Kick off i skoleåret 2019/2020. I projektet indgår en vekselvirkning mellem skoleworkshops, implementeringsstøtte rettet mod de pædagogiske teams, uddannelses- og sparringsforløb med centrale forandrings-agenter (ressourcepersoner) og sparringsforløb med ledelsespersoner.

Nøgleresultater

Dansk som andetsprog, sproglig udvikling, tættere teamsamarbejde
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/1931/07/22

Emneord

  • dansk som andetsprog
  • sproglig udvikling
  • dansk som andetsprog
  • flersprogede elever
  • professionelle læringsfællesskaber