Sunde erhvervsskoler og sundhed i undervisningen

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Samarbejde mellem Nationalt Center for Erhvervspædagogik, PhMetropol og COWI, for sundhedsstyrelsen, om at:

  › udarbejdelse af handlingsorienteret og lettilgængeligt inspirationskatalog, der
  kan danne udgangspunkt for kompetenceudviklingskurserne og for en sundhedsindsats
  på skolerne.
  › et lækkert og indbydende visuelt design af inspirationskataloget der animerer
  til at sætte gang i sundhedsaktiviteterne på skolerne
  INSPIRATIONSKATALOG OG KOMPETENCEUDVIKLINGSKURSER TIL ERHVERVSSKOLELÆRERE OG LEDERE 9
  › Trykning og distribution af inspirationskataloget til alle erhvervsskoler
  › en grundig planlægning af kompetenceudviklingsforløbenes indhold i nært
  samspil med erhvervsskoler
  › en omfattende rekrutteringsproces, der er møntet på at få en meget høj deltagelse
  af både lærere og ledere
  › en afprøvet og evalueret række af kompetenceudviklingskurser, der omfatter
  et indledende forløb, afvikling af 20 kurser med højt kvalificerede undervisere,
  netværksdannelse blandt kursisterne og to opfølgende seminarer i henholdsvis
  Øst- og Vestdanmark
  1.1.1 Succeskriterier
  Vi er optaget af at sætte barren højt og vil realisere disse succeskriterier:
  › Mindst 75% af modtagerne af inspirationskataloget skal vurdere, at kataloget
  klæder dem på til at gennemføre en sundhedsindsats på skolerne1
  › Mindst 85 af de ca. 100 erhvervsskoler skal deltage i kompetenceudviklingskurserne
  › Målgruppen finder inspirationskataloget interessant, inddrager det i undervisningen
  og deltager i kompetenceudviklingen.
  › Lederne går forrest i indsatsen og tager ejerskab til projektet. Konkret skal
  lederen afsætte tid og ressourcer til planlægning, implementering og forankring
  af indsatsen.
  › Lærerne ser værdien og relevansen i at undervise i sundhedsadfærd, og skal
  med indsatsen føle sig parat til at arbejde videre med sundhed på erhvervsskolen.
  Lærerne skal - i samspil med eleverne - vælge de mest relevante emner ud
  til undervisningen.
  › Erhvervsskolerne sætter nye aktiviteter i drift og forankrer sundhed i organisationen.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/1231/12/12